Ahačič, K. (2022) „Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1576–1603)“, Slavistična revija, 70(2), str. 143–156. doi: 10.57589/srl.v70i2.4031.