Ivančič Kutin, B. (2022) „Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi: Sodobne raziskave v paremiologiji“, Slavistična revija, 70(3), str. 333–348. doi: 10.57589/srl.v70i3.4035.