Uhlik, M. in Žele, A. (2022) „Ubesedovanje načina v slovenščini, ruščini in štokavščini: podobnosti in razhajanja“, Slavistična revija, 70(3), str. 269–287. doi: 10.57589/srl.v70i3.4037.