Dović, M. (2022) „Bukovniki, cenzura in Drabosnjak, ‚poredni paur‘ iz Korotana“, Slavistična revija, 70(3), str. 373–388. doi: 10.57589/srl.v70i3.4039.