Toroš, A. (2022) „»Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika “, Slavistična revija, 70(3), str. 401–410. doi: 10.57589/srl.v70i3.4044.