Grošelj, R. (2022) „Od glave do nog: meronimija in holonimija v slovarju“, Slavistična revija, 70(4), str. 443–457. doi: 10.57589/srl.v70i4.4071.