Mirtič, T. in Snoj, M. (2022) „Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 459–473. doi: 10.57589/srl.v70i4.4073.