Ledinek, N. in Perdih, A. (2022) „Enobesedne in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ“, Slavistična revija, 70(4), str. 475–488. doi: 10.57589/srl.v70i4.4074.