Štumberger, S. (2022) „Besedotvorje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 503–512. doi: 10.57589/srl.v70i4.4078.