Krvina, D. in Petric Žižić, Špela (2022) „Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje“, Slavistična revija, 70(4), str. 525–543. doi: 10.57589/srl.v70i4.4080.