Snoj, M. in Žele, A. (2022) „Merila za razločevanje med medmeti in členki“, Slavistična revija, 70(4), str. 557–572. doi: 10.57589/srl.v70i4.4082.