Uhlik, M. in Bičkova, P. (2022) „Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe“, Slavistična revija, 70(4), str. 591–609. doi: 10.57589/srl.v70i4.4084.