Gliha Komac, N. in Divjak Race, D. (2022) „Tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)“, Slavistična revija, 70(4), str. 611–625. doi: 10.57589/srl.v70i4.4086.