Tonin, G. (2022) „Analiza znotraj medicine neustaljenega specializiranega izrazja v splošnorazlagalnem slovarju“, Slavistična revija, 70(4), str. 627–639. doi: 10.57589/srl.v70i4.4087.