Vaupot, S. (2022) „Pristop k izdelavi spletnega slovarja ARTES francosko-slovenskega strokovnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 641–654. doi: 10.57589/srl.v70i4.4088.