Klemenčič, S. in Kern, B. (2022) „Povezljivost Slovarja slovenskega znakovnega jezika in Slovarja slovenskega knjižnega jezika“, Slavistična revija, 70(4), str. 655–664. doi: 10.57589/srl.v70i4.4089.