Legan Ravnikar, A. (2023) „Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16: kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed“, Slavistična revija, 70(4), str. 681–692. doi: 10.57589/srl.v70i4.4091.