Gabrovšek, D. (2023) „Povedkov prilastek v slovenščini“, Slavistična revija, 71(2), str. 113–128. doi: 10.57589/srl.v71i2.4108.