Głuszkowski, M. (2023) „Preklapljanje in mešanje kodov na različnih jezikovnih ravneh: primer poljskega jezikovnega otoka v Sibiriji: Against the example of a Polish language island in Siberia“, Slavistična revija, 71(2), str. 161–174. doi: 10.57589/srl.v71i2.4109.