Kusterle, J. (2023) „Vloga spola in žensko vprašanje v (slovenski) ulični poeziji“, Slavistična revija, 71(3), str. 241–256. doi: 10.57589/srl.v71i3.4112.