Witczak, K. T., Kowalski, A. in Rychło, M. (2023) „Dwa południowosłowiańskie herpetonimy w oświetleniu językoznawczym i etnograficznym (psł. *korvosъsъ ‘wąż Eskulapa’, *guja ‘wąż, żmija’)“, Slavistična revija, 71(4), str. 355–368. doi: 10.57589/srl.v71i4.4126.