Čepar, M. in Jelovšek, A. (2023) „Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja “, Slavistična revija, 71(4), str. 485–504. doi: 10.57589/srl.v71i4.4132.