Jelovšek, A. in Trivunović, E. (2023) „Slovenski frazeološki ustrezniki v nebiblijskih prevodnih besedilih 16. stoletja“, Slavistična revija, 71(4), str. 533–548. doi: 10.57589/srl.v71i4.4133.