Šekli, M. (2023) „Nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku“, Slavistična revija, 71(4), str. 447–462. doi: 10.57589/srl.v71i4.4136.