Legan Ravnikar, A. (2023) „Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16)“, Slavistična revija, 71(4), str. 519–531. doi: 10.57589/srl.v71i4.4139.