Trojar, M. (2023) „Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih“, Slavistična revija, 71(4), str. 505–518. doi: 10.57589/srl.v71i4.4141.