Fajfar, T. in Žagar Karer, M. (2023) „Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču“, Slavistična revija, 71(4), str. 369–384. doi: 10.57589/srl.v71i4.4146.