Kralj, T. (2023) „Jezikoslovna analiza govorjene slovenščine pri nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti v Torontu“, Slavistična revija, 71(4), str. 399–412. doi: 10.57589/srl.v71i4.4147.