Košir, D. (2024) „Slovensko slovstvo v Istri pred prvo svetovno vojno: opis slovenskega knjižnega fonda pri sv. Ani v Kopru“, Slavistična revija, 72(1), str. 47–70. doi: 10.57589/srl.v72i1.4158.