Zgonc, M. (2024) „Samostalniške zloženke z levimi neujemalnimi prilastki: perceptivni vidiki skladnosti z normo“, Slavistična revija, 72(1), str. 71–88. doi: 10.57589/srl.v72i1.4163.