Ivančič Kutin, B. (2024) „Folklorno besedilo o kolektivnem maščevanju vaščanov nad volkom na Trnovem ob Soči: analiza štirih variant in vloga hišnih imen pri prenosu izročila“, Slavistična revija, 72(2), str. 181–196. doi: 10.57589/srl.v72i2.4169.