Szeptyński, R. in Majer, M. (2024) „Splošnoslovansko *-nǫ-, *-ny- ali *-nu-? Nov pogled na rekonstrukcijo pripone glagolov II. vrste. Slovenski dokazi za *-nu-“, Slavistična revija, 72(2), str. 131–152. doi: 10.57589/srl.v72i2.4179.