Košuta, N. (2024) „Metaforičke kolokacije u hrvatskome jeziku na primjeru imenica koje označavaju djelovanje“, Slavistična revija, 72(2), str. 167–179. doi: 10.57589/srl.v72i2.4184.