Kozak, K. J. (2024) „Funkcija ženskih dramskih oseb v etičnem loku Cankarjeve dramatike“, Slavistična revija, 72(2), str. 197–210. doi: 10.57589/srl.v72i2.4185.