[1]
M. Brozovič, „Anton Vodnik in medbesedilnost njegove poezije na primeru motiva Marije“, SRL, let. 66, št. 1, str. 1-14, jan. 2018.