[1]
T. Rebernik in D. Gilbers, „ Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi“, SRL, let. 65, št. 4, str. 577-592, apr. 2017.