[1]
I. Smiljanić, „Ivan Tavčar v Kranju“, SRL, let. 65, št. 4, str. 653-667, apr. 2017.