[1]
N. Kaloh Vid, „Posodabljanje prevodov: Prevajanje kulturnospecifičnih elementov v prvih dveh knjigah romana Bratje Karamazovi“, SRL, let. 65, št. 3, str. 459-474, mar. 2017.