[1]
M. Curk, „Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe“, SRL, let. 65, št. 3, str. 487-500, mar. 2017.