[1]
I. Orel, „Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika“, SRL, let. 65, št. 3, str. 501-516, mar. 2017.