[1]
A. Bizjak Končar, „Dialoške značilnosti pridižnega besedila – jezikoslovni vidik“, SRL, let. 65, št. 3, str. 517-536, mar. 2017.