[1]
Куркина [Iskra Kurkina]Л. В., „Metka Furlan: Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji“, SRL, let. 65, št. 3, str. 569-576, mar. 2017.