[1]
A. Domen Krvina, „O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih: Poudarjen slovarski vidik“, SRL, let. 65, št. 2, str. 201-228, feb. 2017.