[1]
I. Orel, „Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa“, SRL, let. 65, št. 2, str. 229-245, feb. 2017.