[1]
D. Huber, „Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne predvidljivosti poudarkov)“, SRL, let. 65, št. 2, str. 281-299, feb. 2017.