[1]
S. Malmenvall, „Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine“, SRL, let. 65, št. 2, str. 312-322, feb. 2017.