[1]
U. Perenič, „Predgovor“, SRL, let. 65, št. 2, str. 341-342, feb. 2017.