[1]
T. Pogačar, „Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi: Slovensko-ameriški časopis Prosveta“, SRL, let. 65, št. 2, str. 343-353, feb. 2017.