[1]
M. Pezdirc Bartol, „Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču“, SRL, let. 65, št. 2, str. 354-365, feb. 2017.