[1]
A. Bjelčevič, „Verz, proza in poezija v ustnem mediju“, SRL, let. 65, št. 2, str. 385–404, feb. 2017.